Låt kunderna komma till tals

Att skaffa en ny kund kan kosta mer än fem gånger så mycket som att behålla en befintlig. Ett ensidigt fokus på nykundsanskaffning leder lätt till att man förbiser vikten och värdet i att våra och utveckla de befintliga kundrelationerna. Men hur gör man det på ett enkelt sätt?

Grunden i en god kundrelation är, förutom hög kvalitet i sina leveranser, god kommunikation. Med god kommunikation stärker man varumärket samtidigt som man fångar upp eventuellt missnöje. Genom att snabbt fånga upp och agera på missnöje kan en missnöjd kund vändas till en nöjd. Och det finns faktiskt många undersökningar som visar att kunder som varit missnöjda men snabbt fått bra respons på sitt missnöje faktiskt blir mer lojala än övriga kunder. Och dessutom är mer benägna att tala väl om företaget. Sammanfattningsvis, problemet är inte att kunder kan vara missnöjda, problemet är att man missar detta och brister i sin uppföljning.

Återkoppling efter varje leverans

Städtjänster är till sin natur ofta återkommande. Bara för att man inte hör något från kunden kan det vara lätta att invaggas i tron att kunden är nöjd. Men så behöver inte alls vara fallet. Därför är det viktigt att ge kunden möjlighet att återkoppla på varje utförd leverans. Fördelarna med detta är flera:

  • Det visar att ni bryr dig om deras åsikter och upplevelser.
  • Ni kan snabbt agera på missnöje och därmed vända en negativ händelse till något positivt som skapar värde.
  • Ni kan identifiera flaskhalsar eller problem. Är det någon speciell tjänst, anställd, tid eller annat som ofta skapar missnöje?
  • Ni vinner insikter som gör att ni på ett effektivs sätt kan verksamhetsutveckla där ni snabbt får mest effekt.
Sammantaget, genom god och tätt kommunikation och återkoppling kan ni behålla fler kunder, få nya kunder, förbättra era leveranser och sammantaget öka er tillväxt med bättre marginaler.

BeamBop – automatisera kommunikationen

Med BeamBop kan ni på ett enkelt sätt få återkoppling och hålla kontakten med era kunder. 

Efter att uppdraget slutförts hos kund får ett trevligt SMS där denna direkt kan klicka sig vidare och på några sekunder ge ett omdöme om utfört arbete. Kunderna kan även kommentera och bifoga bilder och ni kan svara och fortsätta dialogen. 

BeamBop är tjänsten som strukturerar och sammanställer kundernas synpunkter. Med BeamBop håller ni kommunikationen med era kunder levande och stärker ert varumärke!

TimeWave & BeamBop

Med TimeWave blir det lätt att arbeta med kundfeedback. Vi är integrerade med BeamBop vilket innebär att alla förfrågningar går iväg helt automatisk. Alla svar samlas och agregeras för analys i BeamBops gränssnitt.

Vill ni veta mer om hur ni kan arbeta med TimeWave och kundfeedback och samtidigt få in alla era operativa processer i ett och samma system, kontakta oss idag!