Digitalt städkörkort

Städkörkortet är en utbildning som innehåller sju grundläggande, korta digitala kurser samt utbildning i yrkessvenska. Deltagarna kommer att lyssna på poddar, titta på film och göra självtester. Efter att ha gått igenom utbildningen är de väl förberedda för arbete inom städyrket. Utbildningen är producerad av Christina Holmefalk Städutbildningar AB, Wacano AB och Swedish4u.

Länge har saknats en grundläggande utbildning för anställda inom städ och professionell hemstädning. Städkörkortet är en utbildning som innehåller grundläggande introduktionskurser samt yrkessvenska. Deltagarna kommer att lyssna på poddar, titta på film och göra självtester. När man gått igenom utbildningen är man väl förberedd för arbete inom städyrket.


I samarbetet mellan TimeWave och Städkörkortet erhåller ni som kund 10% rabatt på ordinarie pris för Städkörkortet!

Så snart ni vill att någon ska introduceras skickas en länk till utbildningarna som man sedan kan lyssna och titta på när det passar och obegränsat antal gånger under tre månader. Metoden innebär en kvalitetssäkring då alla får samma information utan att behöva vänta på en introduktionsträff. Varje utbildning omfattar cirka 10-20 minuter. Självtest som stöd för inlärningen ingår. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsbevis i form av Städkörkort.
Det finns två varianter, en för företag med tyngdpunkt på hemstädning och en för företag med tyngdpunkt på lokalvård.


Tyngdpunkt hemstäd
1. Allmän introduktion – allmän städplanering, service mm. Podd 20 min.


2. Hemstädning* – planering, teknik vid städning olika rum, städmaterial. Film 20 min.


3. Olika material och ytor – rengöringsmetoder, skötsel arbetsredskap. Film 10 min.


4. Ergonomi – arbetsteknik med mopp, dammsugning mm. Film 10 minuter.


5. Hållbar städning – arbetsmiljö, rengöringsmedel, miljöpåverkan, städhygien m.m. Podd 20 min.


6. Hållbar hälsa och god service – service, arbetsetik, hot och våld, gott arbetsklimat. Podd 20 min.


7. Yrkessvenska – sju delmoduler.

Tyngdpunkt lokalvård
1.  Städningens grunder, kvalitet (teknisk och funktionell), service, planering.


2. Golvmaterial, inredningsstädning. Rengöringsprocessen, kemtekniska medel, skydd och säkerhet.


3. Arbetsmiljö fysisk och psykosocial. Städhygien med smittspridningsvägar och personlig hygien.


4. Arbetsteknik och ergonomi, städmetoder


5. Hållbarhet, miljö, service, friskvård och hälsa.


6. Skötsel och underhåll av material, tvätt, miljömedvetenhet.


7. Städmaskiner i regelmässig städning – Körteknik och skötsel


8. Yrkessvenska – sju delmoduler

I yrkessvenskan får den studerande träna språket med fokus på de ord och uttryck som är vanliga inom städyrket och som också finns med i poddarna och filmerna. Man får träna läs- och hörförståelse, ordkunskap, uttal och vanliga uttryck som används i vardagliga samtal. För att kunna ta till sig innehållet i kursen bör den studerande ha grundläggande kunskaper i svenska motsvarande SFI C eller A2 (enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen).

• Läsförståelse av yrkes- och arbetsplatsrelaterade texter

• Ordkunskap – övningar med ord från städyrket

• Uttal – filmer där man får förbättra sitt uttal i fraser och ord från städyrket

• Hörförståelse – texter om städyrket som man kan lyssna till

• Vanliga svenska uttryck som används i vardagliga samtal

Enkel administration 
Medarbetarnas namn och kontaktuppgifter skickas till Städkörkortet som sedan ser till att de får inlogg och tillgång till utbildningsportalen. Städkörkortet följer upp med påminnelser och ni kan följa era medarbetares framsteg.

PrisOrdinarie pris för Städkörkortet är 1 740 kronor per medarbetare för tre månaders tillgänglighet. Som TimeWave-kund erhåller ni 10% rabatt och betalar alltså 1 566 kr per medarbetare.

Använd intresseformuläret nedan för att ta del av rabatten. 

Vid frågor, funderingar kontakta Christina Holmefalk på 076 – 0214112 eller använd formuläret nedan så blir ni kontaktade inom kort.