Nyhet – Bokningsassistent

TimeWave erbjuder som enda aktör en helt och hållet automatisk kalender med bokningstjänst till er hemsida, helt anpassad till den verklighet som råder i städbranschen. Det är en efterfrågad funktion, både hos våra kunder och deras slutkunder. Trenden är tydlig, 60 % av slutkunderna vill boka själva och ofta utanför ordinarie kontorstid.

Det innebär att ingen ny affär går förlorad, vilket kan hända om en slutkund inte får kontakt tillräckligt snabbt och istället går vidare. I och med den virtuella bokningsassistenten blir det möjligt att från första kontakt digitalt ta en affär hela vägen i mål. Bokningsassistenten bidrar till att ni får fler kunder och samtidigt minskad administration, med ökad lönsamhet som följd då ni kan hantera det med befintlig administrativ personal.

Våra kunder har på sin hemsida ett enkelt formulär, ungefär som en webshop, där slutkunden anger vad den vill ha. I TimeWave skapas ett nytt kundkort, en ny arbetsorder och en bokning som är färdigbemannad. Alltifrån ert verkliga schema, och rätt personal kopplas till uppdraget. En eller flera anställda som har en lucka, är i närheten, har rätt bokningsgrad etc. Det är också möjligt genom olika rabatter att styra kunder till tider där ni normalt har låg beläggning, till exempel måndagar och tisdagar. Men andra ord den optimala bemanningen utifrån ert affärsperspektiv. Helt automatiskt, utifrån inställningar som ni själva styr. Ingen manuell hantering.

Implementationen är enkel. Hos er är en ”plugin” på er hemsida, och vi hjälper er att komma igång så att ni kan starta direkt.