Rut-sektorn +10% i mars

Under februari såg vi den normala säsongsinbromsning som hänger samman med ledigheter och ansträngd ekonomi under januari. I år var dock inbromsningen kraftigare än normalt och februari hamnade på samma nivå som 2021. En trolig delförklaring kan vara den kraftiga spridningen av omikron-varianten under början av året.

När vi nu analyserar mars månad så kan vi notera att nedgången var temporär och att Rut-sektorn nu tagit ny fart och har ökat med 10% jämfört med föregående år. Vi kan även konstatera att vi har fortsatt högt inflationstryck p.g.a. de höga energi- och drivmedelspriserna. Huruvida detta är temporärt och om det får någon effekt på köpkraften hos konsumenterna av ruttjänster återstå att se. Läs mer här »