Rozen Clean och digitalisering

Vi på TimeWave har sett en jämn ökning av digitaliseringen i städbranschen under de senaste 10-15 åren från en förhållandevis låg nivå. Redan innan pandemin, då en stor del av livet blev digitalt, kunde vi se ett trendbrott. Nu förväntar sig kunder en hög grad av digitalisering hos alla hemmets leverantörer. De vill kunna logga in och se information om kommande bokningar, fakturor, beställa ytterligare tjänster även hos sitt städbolag. Vår kund Rozen Clean startade sitt företag för fyra och ett halvt år sedan med digitalisering som bärande grund och fortsatt ledstjärna. Hör grundaren Fredrik Elzén berätta mer.