Presentkort med Rut

1 januari 2020 infördes krav på elektronisk betalning vid köp av tjänster med Rut-avdrag.  I samband med att kravet infördes gjorde Skatteverket bedömningen att presentkort med rutavdrag inte längre var i enlighet med gällande lagstiftning och upphävde därmed sitt tidigare ställningstagande. I och med detta så fanns inte längre någon möjlighet att sälja presentkort som kunde användas för köp av rut-tjänster, och detta även om presentkortet i sig skulle vara digitalt.

Regelverket kvarstår, men sedan en tid tillbaka finns nu en lösning som medger Rut-företag att sälja presentkort i sitt eget namn och via sina egna kanaler men som samtidigt tar hänsyn till gällande lagkrav. Lösningen som är skapad av About Time AB medger att man som Rut-företag mycket enkelt integrerar en teknisk lösning på det egna företagets hemsida (plug-in) där besökare sedan kan köpa och lösa in presentkort. Den bakomliggande administration av inlösen samt övrig hantering sköts i sin helhet av About Time och försäljning, leverans och inlösen adderar ingen ytterligare administrativ börda jämfört med normal försäljning. Läs mer om presentkort för Rut-företag på smartapresentkort.se.