Våra kunder
Vi har kunder över hela landet som tillsammans omsätter
ca 3 miljarder kronor per år.
Boka en demo

Sedan lanseringen för över tio år sedan har vi inte bara sett oss som en leverantör av affärssystem utan också som en partner till våra kunder. Vi vill maximera det totala värdet av oss och vår produkt för våra kunder och har därför bl.a. varit drivande i Rut-frågan och även försökt finna lösningar för områden som ligger utanför den dagliga driften, t.ex. för marknadsföring och kundanskaffning. Vi vill heller inte se värdet av TimeWave begränsas genom avgifter för utbildning eller kundtjänst. Därför ingår alltid implementation, utbildning och kundtjänst via e-post och telefon utan kostnad vid köp av TimeWave.

Med branschens bästa affärssystem kan vi optimera verksamheten och få full kontroll vilket gör att vi kan fokusera på tillväxt och nöjda kunder. Utan ett kvalificerat system är det svårt, för att inte säga omöjligt, att växa i vår takt med bibehållna marginaler.
Fredrik Elzén
VD för Rozen Clean

Våra kunder

  • Består av mer än 300 företag
  • Fakturerar för mer än 3 miljarder kr/år
  • Skapar ca 800 000 fakturor/år
  • Schemalägger mer ca 14 000 anställda
  • Utför uppdrag hos ca 800 000 kunder

TimeWave är skräddarsytt för vår verksamhet. Efter att ha tittat på och jämfört olika system och dess funktionalitet under en tid kom vi fram till att TimeWave var det mest lämpade för oss

Sedan jag gick över till TimeWave har allt blivit mycket enklare. Schemaläggningen är jättebra, de anställda har koll i sina mobiler där de också tidrapporterar. RUT-hanteringen är smidig, allt ordnas på ett ställe. Faktureringen rullar bara på när man väl har startat upp arbetsordern