Faktureringsprogram för städföretag
Vi ser oss som en partner till våra kunder, och inte bara en leverantör av
affärssystem. Som sådan vill vi skapa möjligheter och bidra med mervärde.
Boka en demo

Faktureringsprogram för städföretag

Faktureringsprogram skiljer sig från ett affärssystem på ett flertal punkter. Ett faktureringsprogram är specifikt (ofta på ett bra och flexibelt sätt) utformat för att hantera fakturering men tar däremot inte hänsyn till de processer som kommer före eller efter faktureringen i en affärsprocess. Ett affärssystem å andra sidan innehåller normalt alla delar som behövs för att ett branchspecifikt företag skall kunna hantera hela sin affärsprocess i ett och samma system och dessa delar bör även vara integrerade så att processen till stora delar löper per automatik genom hela systemet. Likaså bör samtliga ingående delprocesser effektiviseras i sig, dvs gå snabbare än manuell hantering, och likaså bör det automatiserade flödet göra att summan av tidsvinsten överstiger de enskilda delarnas genererade tidsvinster.

I TimeWave hanteras samtliga delar i den process som städ- och tjänsteföretag har att hantera. I systemet finns kunder, anställda, tjänster, automatiserad schemaläggning, automatiserad faktureringsprocess utifrån utförda uppdrag, inbyggd kvalitetssäkring av faktureringen, automatiserad rut-hantering och automatiskt uppdaterat kundreskontra.