Marknadsföring utan risk
Bokahem är en marknadskanal exklusivt för
TimeWaves kunder
Boka en demo

Bokahem - fler beställningar minskad administration helt utan risk

Bokahem™ är ny marknadskanal exklusivt för kunder till TimeWave där vi via partnersajter som t.ex. bokadirekt.se och AJ Produkter medger slutkunder att via sina plattformar boka städtjänster direkt från er. Hela processen hanteras med 100% automatik på ett idag helt unikt sätt och minskar därför även på administrationen kring att hantera nya bokningar.

När slutkunden bokar tjänst så presenteras optimala lediga luckor från våra ansluta TimeWave-kunder med hänsyn till en mängd faktorer som t.ex. anställdas tillgänglighet, bokningsgrad, kompetens, restid till kund, närhet till befintliga kunder. I TimeWave genereras ett nytt ärende, kundkort, arbetsorder med fördelad personal helt automatiskt.

Bokahem är ett tillval där man under en begränsad tid betalar en viss andel av vad man faktiskt fakturerat slutkunder. Fördelarna med denna typ av marknadskanal och affärslösning jämfört med traditionella lösningar är flera. Förutom att man via denna kanal direkt spar tid genom den helt automatiserade hanteringen (till skillnad mot traditionella marknadsföringskanaler som ökar administrationen) så är affärsmodellen sådan att man bara betalar först vid faktisk affär (när kunden fakturerats). Vid de traditionella kanalerna nedan betalar man för exponering samt för kontakt/leads (möjligheten till affär), utan att för den skull ha säkerställt någon intäkt.