Behörighetshantering för städföretag
Boka en demo

Behörighetshantering för städföretag

Utöver basbehörigheterna Adminstratör (som medges tillgång till hela systemet) och Anställd (som enbart medges tillgång till uppgifter rörande den egna tjänstgöringen) kan egna behörigheter definieras. T.ex. kan en adminsitratörsbehörigheter för ekonomibyrå skapas där då schemaläggningsfunktioner ej är tillgängliga, eller en anpassad behörighet för kundansvariga där kunder och schemaläggning är tillgängligt men fakturering- och kundreskontra spärrat från åtkomst.

Det finns även möjlighet till geografisk behörighetsstyrning. Med hjälp av denna kan man styra behörigheterna t.ex. så att administratörer i lokalkontoret i Uppsala enbart kommer åt kunder, anställda och annat som är kopplat till deras geografiska område.